Mega Founder Members

Mega Founder Members
1.Late Prof. Dr. Madan Kumar Dahal
2.Late Dr. Duman Thapa
3.Prof. Dr. Govind Nepal
4.Mr. Bhoj Bahadur Shah
5.Mr. Gopal Khanal
6.Mr. Mukti Ram Pandey
7Dr. Indra Bahadur Malla Thakuri
8.Mr. Rameshwor Sapkota
9.Mr. Bijaya Sambahamphe
10.Mr. Parmeshwar Pant
11.Mr. Sambhu Bikram Thapa
12.Mr. Madan Kumar Acharya
13.Mr. Ishwar Bahadur Gurung
14.Mr. Tulsi Ram Pokharel