मेगा कर्मचारी बचत खाता

मेगा कर्मचारी बचत खाता कुनै पनि संस्थाका कर्मचारी तलब प्रणाली व्यवसथापन को लागि उपयुक्त हुने गरि ल्याईएको बचत खाता हो ।

विशेषताहरु:

  • न्युनतम मौज्दात – रु. १०० ÷– (पहिलो महिना को तलब बाट रु. १००÷– न्युनतम मौज्दात खातामा रहने छ)
  • ब्याज दर –५.५५% बार्षिक
  • चेक बुक –निःशुल्क
  • बैंक स्टेटमेन्ट –निःशुल्क
  • इन्टरनेट बैंकिङ्ग सुविधा–निःशुल्क
  • दुर्घटना मृत्यु तथा स्थायी अपाङ्गता बीमा  सुरक्षण– रु ७००,००००÷–
  • ए.बि.बि.एस दैनिक छुट– रु २००,०००÷–सम्म
  • भिसा डेबिट कार्ड–निःशुल्क पहिलो बर्ष
  • मोबाइल बैंकिङ्ग –निःशुल्क पहिलो बर्ष
  • गुड फर पेमेन्ट, स्टप पेमेन्ट तथा ब्यालेन्स सर्टिफिकेट–निःशुल्क   
  • डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी शुल्क– ५०% छुट 
  • कर्जा व्यवस्थापन सुविधा  –५० % छुट (होम लोन, अटो लोन र एस्.एम् ई. लोन)