मेगा शेयरहोल्डर बचत खाता

विशेषताहरु ः

  • न्युनतम मौज्दात – रु %00/-
  • ब्याज दर– &=^##Üबार्षिक
  • चेक बुक –निःशुल्क 
  • बैंक स्टेटमेन्ट–निःशुल्क
  • अनलाइन बैंकिङ्ग सुबिधा–निःशुल्क
  • मोबाइल बैंकिङ्ग
  • नोट: मेगा बैंकका शेयरहोल्डरहरु लाई बैंकबाट प्राप्त हुने लाभांश यस खातामा सिधै क्रेडिट गरिने छ ।