मेगा योङ्ग स्टार बचत खाता

१८ बर्ष सम्म उमेर भएका वालवालिकाहरुमा बचत गर्ने वानी को विकास गर्न र उपयुक्त बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्न  मेगा योङ्ग स्टार बचत खाता ल्याईएको हो ।  १८ बर्ष उमेर सम्म वालवालिकाहरु ले यो खाता खोल्न सक्नुहुनेछ ।

विशेषताहरु:

  • न्युनतम मौज्दात – रु. १,०००
  • ब्याज दर – &.#*#% बार्षिक
  • चेक बुक –निःशुल्क 
  • बैंक स्टेटमेन्ट –निःशुल्क
  • इन्टरनेट बैंकिङ्ग सुविधा–निःशुल्क
  • स्टेन्डिङ्ग इन्स्ट्रक्सन – निःशुल्क कार्यान्वयन
  • भिसा डेबिट कार्ड सुबिधा
  • मोबाइल बैंकिङ्ग सुबिधा

* खातावालाका अभिभावकले मेगाको आफ्नो खाताबाट यस खातामा सिधै रकम ट्रान्फर गर्न सक्नुहुने छ । रकम ट्रान्फर गर्दा रु ५०० को गुणांकमा रकम हुनु पर्ने छ ।