ट्रेड फाइनान्स


मेगा बैंकले ग्राहकहरुका आयात तथा निर्यात ब्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने आयात प्रतितपत्र , निर्यात प्रतितपत्र, डोकुमेन्टरी कलेक्सन, एड्भान्स पेमेन्ट (टी.टी) जस्ता सुबिधाहरु सहज प्रकृयाबाट उपलब्ध गराउँदै आएको छ।


साथै ग्राहकहरुका ब्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने बिभिन्न प्रकारका बैंक ग्यारेन्टी (बिड बण्ड, पर्फर्मेन्स बण्ड, एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी) जस्ता सुबिधाहरु पनि सहज प्रकृयाबाट उपलब्ध गराउँदै आएको छ  ।


Bank Guarantee Verification (बैंक ग्यारेन्टी प्रमाणिकरण)

बैंक ग्यारेन्टी नंबर

...........................................................................